top of page

FJALOR EKOLOGJIK  /  S

A B C D E F G I K L M N O P R S T U V W

Smog
Smog eshte nje term gjeneral qe indikon ndotjen atmosferike te pranishme ne shtresat e para te atmosferes.

 

Shpyllezimi
Shpyllezimi, konsiston ne prerjen e pemeve per interesa tregtare ose per shfrytezimin e terrenit per aktivitete agrikulturore. Ky fenomen, fatkeqesisht akoma shume frekuent ne Amazone e ne rritje ne shume siperfaqe te tjera tokesore, privon nga pemet mushkerite e gjelberta qe jane pyjet. 
Shpyllezimi (qofte ky vullnetar apo i detyruar) eshte rezultat i heqjes se pemeve pa patur nje politike per ripyllezimin, e po shkakton nje rritje te dukshme e te pakontrollueshme te CO2 ne atmosfere, me nje influence negative te drejtuar efektit sere dhe ngrohjes globale.

 

Sheno nje term te ri
Nuk po gjen nje term qe sipas teje duhet te ndodhet ne kete faqe, dergo nje mail me termin e ri e me pershkrimin e tij, nese do te jete i sakte do ta publikojme per te gjithe.

bottom of page