top of page

ENERGJIA DIELLORE

Perdorimi i energjise diellore eshte menyra me e zgjuar qe vjen ne mbrojtje te natyres e te globit tone.

Me energji diellore nenkuptohet energjia (termike o elektrike) e prodhuar nga shfrytezimi i drejtperdrejte te energjise se rrezatuar nga Dielli drejt Tokes. Ne çdo moment Dielli trasmeton drejt orbites 1367 watt per metra katror. Sasiae energjise diellore qe arrin ne siperfaqen e tokes eshte shume e larte, gati dhjetemije here me e larte se gjithe energjia e perdorur nga njeriu.
Energjia Diellore ben pjese ne grupin e energjive te rinovueshme si Biomasa, Biokarburanti, Gjeotermike, Hidroenergjitike, Eolike etj.
Teknologjite kryesore per prodhimin e energjise termike dhe elektrike nga dielli jane:

1 - Paneli Diellor Termik

2 - Paneli Diellor me perqendrim

3 - Paneli fotovoltaik

bottom of page