top of page

PRODUKTE

Impiantet e grumbullimit e seleksionimit te mbeturinave 

Deshironi te krijoni aktivitetin tuaj? MEG ju ofron keshillim dhe informim mbi fushen mjedisore ne te gjitha aspektet qe i perkasin. 

Realizon per ju impiantet e seleksionimit sipas standarteve europiane: nje proçes qe ndiqet me perpikmeri nga specialistet tane, nga momenti i shtrimit te projektit deri ne fazen finale te tij, ate te realizimit te impiantit.

MEG nuk ju ofron vetem projektin dhe realizimin e tij, por eshte prane jush edhe ne fazen e drejtimit, me keshillat dhe konsulencen e saj. Nje garanci e vertete.

 

Impianti i seleksionimit, çfare eshte e si funksionon, teknologjia e perdorur.

bottom of page