top of page

DEKOMPOZIMI I MBETURINAVE NE NATYRE

KOHA E DEKOMPOZIMIT TE MBETURINAVE NE NATYRE

 

Eshte e rendesishme te njohim se sa kohe u duhet mbeturinave tona te dekompozohen nepermjet proçeseve natyrore. Vertet qe me proçeset industriale mbeturinat mund te digjen apo te bluhen, por nese i hedhim mbeturinat ne natyre, biodegradimi i tyre do te jete nje proçes shume i gjate e sigurisht ndotja e ambientit do te jete me e larte.

Ketu poshte po shenojme disa shembuj te mbeturinave te konsumit te perditshem dhe koha e tyre e biodegradimit ne natyre:

 

OBJEKTI                   KOHA E DEKOMPOZIMIT

Mbeturinat e molles      2 muaj

Lekura e bananes          1 muaj

Gazeta                            6 jave

Kartpeceta                     4 jave

Sintetike                         500 vjet

Stofi e Leshi                   8-10 muaj

Shkrepse                        6 muaj

Bishtat e cigares            1 vit

Chewing-gum                5 vjet

Kanace lumini                10 vjet

Mese plastike                100-1000 vjet

Scisse plastike               100 - 1000 vjet

Cakmak                          100 vjet

Pampers e Salvieta        200 vjet

Karta telefoni                 1000 vjet

Shishe qelqi
e papercaktuar

Kuti kartoni                    2 muaj

Tetrapak                         3 muaj


 

Ky shembull tregon se sa i rendesishem eshte proçesi i grumbullimit te mbeturinave dhe mos abandonimi i tyre ne natyre.

bottom of page