top of page

KUSH JEMI: MEG (Management, Environment and Graphic)

krijohet ne Verona (Itali) me  17 maj 2005. Shoqeria drejtohet nga Z. Vladimir Fezga, i cili zoteron nje eksperience 15 vjeçare ne kete fushe.


Aktiviteti i kesaj shoqerie eshte realizimi dhe drejtimi i impianteve per grumbullimin dhe seleksionimin e mbeturinave. Meg garanton realizimin e impianteve per grumbullimin, seleksionimin dhe riciklimin e mbeturinave, qe ne fazen fillestare  te projektimit te nje impianti deri ne perfundimin e tij, venien ne funksion te tij, si dhe sherbime konsulence edhe ne vijim.
Materiali kryesor i riciklueshem qe seleksionohet ne impiantet e drejtuar nga MEG eshte plastika.

Nje nderthurje perfekte e ketij aktiviteti me ate te informimit e te edukimit ambiental te popullsise behet e mundur nepermjet realizimit te website mjedis.tv (shqip) che educambiente.tv (italisht).  

Krahas ketij aktiviteti Meg ofron sherbime grafike te ndryshme si ndertimin e siteve web, riprodhime (stampime) ne telaio te pikturave me te bukura ne te gjitha periudhat e artit, realizime ne afresk etj. 

Aktualisht ne veri te Italise Meg, drejton 3 platforma per grumbullimin e seleksionimin e materialit te riciklueshem te plastikes (Consorzio Cerea SpA, Ricicla Trentino, platforma Ser.I.T. ne Affi)

Tani jemi te pranishem edhe ne Shqiperi. MEG ALBANIA 

bottom of page