top of page

ZHVILLIMI ME MBESHTETJE

Zhvillimi me mbeshtetje eshte nje forme e zhvillimit ekonomik dhe social qe nuk u kompromenton gjeneratave te ardhme mundesine te vazhdojne me tej zhvillimin duke ruajtur sasine dhe cilesine e pasurise se burimeve natyrale te disponueshme. Por eshte e rastit te kujtojme se keto burime nuk jane te pashtershme, prandaj kujdes!

Objektivi i zhvillimit me mbeshtetje eshte ruajtja e nje zhvillimi ekonomik kompakt per  ekosistemet. 

3 pikat kryesore te zhvillimit ekonomik

 

1 - ritmi i perdorimit te burimeve te rinovueshem nuk duhet te jete me i larte se ritmi i rigjenerimit

2 - emetimi i ndotesve ne ambient nuk duhet te kalojne kapacitetin e thithjes  natyrale te ambientit.  

3 - stoku i burimeve jo te rinovueshme duhet te qendroj kostante ne kohe.Venia si prioritet i ketyre tre rregulla, ben te mundur nje model te ri zhvillimi qe lejon, jo vetem vendet e industrializuara po edhe ato vende ne zhvillim e siper, te kene hyrje te lire te burimet (shpesh here gjenden ne territorin vendas por te shfrytezuara nga subjekte te huaja si multinacionalet) dhe krijimin e nje sensibilizimi ambiental qe lufton modelin ndotes aktual i cili ka prodhuar demtime te renda ambientale (efektet e se cilit i njohim mire).  

bottom of page