top of page

FJALOR EKOLOGJIK  /  L

A B C D E F G I K L M N O P R S T U V W

Letra
Letra eshte nje material i perbere nga lende te para fibroze, kryesisht te ardhura nga druri (por edhe nga kerpi, pambuku, liri).
Perdorimi i gjere i saj, ka nje impakt shume te rende mbi ambientin, per shkak te burimeve qe duhen perdorur per prodhimin e saj.
Padyshim, efekti i saj  ne nature eshte shpyllezimi. Me se e rendesishme pra, rezulton nevoja per nje grumbullim te diferencuar, nje nisme (shtyse) qe lejon rekuperimin dhe shfrytezimin e letres (letres se ricikluar).

 

Levizshmeria (transport) me mbeshtetje
Levizshmeri me mbeshtetje eshte nje sistem i transportit urban qe, edhe pse i garanton çdokujt te drejten e  levizshmerise, organizohet ne menyre qe te mos rendoje mbi ambientin.
Problemi i transportit urban duhet te perballet sa me shpejt te jete e mundur: per shembull, eshte llogaritur qe bllokimi i qarkullimit ne qytetet Europian influencojne mbi PIL me kosto sociale e sanitare afer 0,5%.

 

Sheno nje term te ri
Nuk po gjen nje term qe sipas teje duhet te ndodhet ne kete faqe, na dergo nje mail me termin e ri e me pershkrimin e tij, nese do te jete i sakte do ta publikojme per te gjithe.

bottom of page