top of page

FJALOR EKOLOGJIK  /  K

A B C D E F G I K L M N O P R S T U V W

Kyoto
Kyoto qytet ne Japoni, eshte i famshem per mirepritjen e firmes se protokollit Kyoto, ku u nenshkrua detyrimi per vendet e industrializuara te sipermarrin nje poltike zhvillimi qe parashikon reduktimin e clirimit te agjenteve ndotes.

 

Katallogu Europian i Mbeturinave
Katallogu Europian i Mbeturinave shkurt KEM. Direktiva  75/442/CEE  perkufizon termin mbeturina si ne vijim: çdo substance ose objekt qe hyn ne kategorite e sjellura ne dokumentin e bashkengjitur 1 dhe e te cilave eshte mbajtes, shperbehet o te kete vendosur o te kete detyrimin per tu shperbereundefined.
Numri KEM eshte nje numer prej tre grupesh me dy shifra secili qe sherbejne per identifikimin e e tipologjise se mbeturinave ne baze te origjines.

 

Kursim energjitik
Me kursim energjetik nenkuptohen te gjitha ato aksione qe kane si objektiv, ne cdo nivel, reduktimin e konsumimit te energjise se duhur per aktivitet njerezore.
Ne nivel industrial e prodhues kursimi energjitik mund te fitohet duke investuar e zhvilluar teknologji te bazuara mbi energji te pastra e rinovuese. Ne nivel personal, pak xheste te perditshme mund te influencojne  ne rezultatin final.
Nje nga shembujt e te zakonshem eshte zevendesimi i llampave tradicionale me ato me kursim energjitik, qe konsumojne 5 here me pak dhe zgjasin 10 here me gjate; ose fikja e televizoreve ne stand-by, perdorimi i paisjeve shtepiake te klasit energjitik A, fikja e dritave  neper dhomat kur nuk jemi aty.
Xheste te thjeshta qe bejne diferencen nese zbatohen nga miliarda persona.

 

Klima
Klime mund te quhet ajo teresi e gjendjeve atmosferike (era, presioni atmosferike, temperatura, etj) qe karakterizojne nje hapesire gjeografike te caktuar, duke kushtezuar jeten, zakonet e popullatave, te faunes e te flores qe e rrethojne dhe aty jetojne.

 

Kompost
Komposti eshte rezultat i dekompozimit e te umifikimit i nje miks materieve organike (si per shembull mbetjet e krasitjeve apo te guzhines) nga makro e mikroorganizma ne situata te caktuara.
Komposti mund te perdoret si fertilizues ne livadhe e fusha agrikulture. Perdorimi i tij, me kontributin e substancave organike, permireson strukturen e tokes e biodisponibilitetin e elementeve ushqyes.
Nga veprimi i mikroorganizmave, krimbave te shiut e kerpudhave rezulton nje dekompozim natyrore ne ambient, humusi.

 

Kompostimi
Kompostimi eshte nje proçes dekompozimi natyrore e materieve organike (mbetje te guzhines e te krasitjeve) nga veprimi i organizmave si kerpudhat, insektet, krimbave te shiut.

 

Kompostimi shtepiak
Kompostimi shtepiak eshte nje proçedure e perdorur per organizimin vetjak te fraksionit organik te mbeturinave solide urbane. Eshte e mjaftueshme te kesh nje pjese lulishte ku te grumbullohen mbeturinat ushqimore te guzhines e ato te kopesht/lulishte. Ne disa raste perdoret komposteri, nje kontenitor qe sherben per te favorizuar oksigjenimin e konservimin e ngrohjes gjate dimrit.
Shume komuna italiane vleresojne me nje ulje te takses se mbeturinave qytetarin qe drejton vete nje fraksion organik te mbeturinave.

 

Komposter
Komposteri eshte nje konenitor i perdorur per favorizimin e dekompozimit te fraksionit organik te mbeturinave. Komposteri mund te realizohet ne materiale te ndryshme. Konformimi i komposter eshte studiuar per te garantuar nje oksigjenim optimal te materialit organik.
Produkti qe formohet, i quajtur kompost, mund te perdoret si fertilizues i pasur e natyrore. Perdorimi i tij permireson strukturen e tokes (dheut) dhe shumon biodiversitetin e mikroflores ne toke.

 

Sheno nje term te ri
Nuk po gjen nje term qe sipas teje duhet te ndodhet ne kete faqe, na dergo nje mail me termin e ri e me pershkrimin e tij, nese do te jete i sakte do ta publikojme per te gjithe.

bottom of page