top of page

FJALOR EKOLOGJIK  /  E

A B C D E F G I K L M N O P R S T U V W

Ekologji
Termi ekologji eshte hartuar per here te pare nga biologu Ernst Haeckel nel 1866: "Ekologjia eshte disiplina qe studion biosferen, ose porcionin e Tokes ku eshte  prezente jeta e ku karakteristikat e se ciles jane te percaktuara nga nderveprimtaria e organizmave mes tyre e me faktor abiotik." Si rrjedhoje, ekologjistet jane te gjithe ata subjekte qe kane si prioritet nje perkujdesje ndaj problemeve sociale e ambientale.

 

Ekosistemi
Nje ekosistem konsiston ne nje hapesire te caktuar te biosferes nga kufij te caktuar natyror. Ne cdo tip ekosistemi jane prezente nje komunitet (faktor gjallor) me ambientin relativ natyror rrethues e gjeotopin (faktor jo gjallor), mes te tjerash krijohet nje ekuiliber dinamik. Nje ekosistem eshte nje sistem i hapur, me karakteristika te caktuara nga fluksi i energjise e nga shkembimi i  lendes mes faktoreve gjallor e jogjallor.

 

Edukim Ambiental
Me edukim ambiental nenkuptohet nje sensibilizim i mire, sidomos drejtuar shkollave te ciklit te ulet, mbi problemet ambientale.

 

Efekti sere
Efekti sere eshte rezultat i prezences perreth tokes se nje atmosfere qe thith nje pjese te rrezeve infrarossi qe clirohen nga vendi i ngrohur nga dielli dhe aktivitetet e njeriut. Ne kete situate, nje pjese e rrezatimeve thithet nga atmosfera e rivendoset ne te gjitha drejtimet, dmth edhe drejt tokes.
Substancat qe determinojne efektin serre ne planetin tone, te quajtura gazra sere, jane kryesisht avuj uji, dioksid karboni (CO2), metan, dioksid nitrik (NO2) e ozono.

 

Energji e eres (eolike)
Energjia e eres apo eolike (nga mitologjia greke Eolo - zoti i ererave), eshte produkt i konvertimit te energjise cinetike te eres ne energji elektrike. Ky konvertim behet nepermjet nje centrali eolik. Eshte e para nder te gjitha energjive te rinovueshme per te favorizuar raportin mes kostos e prodhimit, dhe burimi i pare energjitik i rinovueshem i perdorur nga njeriu.
Shfrytezimi i saj, pak e kushtueshme dhe e thjeshte, behet nepermjet disa makinerive eolike te ngjashme ne strukture me mullirin e eres. Ndryshe te quajtura gjenerator eolik.

 

ENPA
ENPA eshte nje nder shoqatat me te vjetra e me te rendesishme ne Itali per tutelen e te drejtave te kafsheve.

 

Energji gjeotermike
Energjia gjeotermike eshte nje forme e energjise se rinovueshme qe gjenerohet nga burime gjeologjike te nxehta.
Nxehtesia e Tokes eshte energji natyrale qe ka origjinen qe nga krijimi i njeriut.
Ne disa zona te "nxehta", energjia rekuperohet shume thjesht permes ciklit gjeotermik, dmth duke percjell avujt me prejardhje nga burime uji te nenshtresave drejt turbinave te pershtatshme per prodhimin e energjise elektrike, e duke riperdoruar avujt e ujit pshm, per ngrohjen dhe koltivimin ne sera.

 

Energji e rinovueshme
Energjia e rinovueshme eshte nje forme e energjise qe gjenerohet nga burime te pashtershme. Jane energji te rinovueshme, per shembull, dielli e era.

 

Energji Diellore
Me energji diellore nenkuptohet energjia termike o elektrike, e prodhuar nga shfrytezimi i drejtperdrejte te energjise se rrezatuar nga Dielli drejt Tokes.
Ne cdo moment Dielli trasmeton drejt orbites 1367 watt per metra katror.
Sasia e energjise diellore qe arrin ne siperfaqen e tokes eshte shume e larte, gati dhjetemije here me e larte se gjithe energjia e perdorur nga njerezimi.

 

Elektrosmog
Elektrosmog eshte ndotja elektromagnetike nga rrezatime elektromagnetike, si jane ato te prodhuara nga emitentet radiofonike, kavot elektrike, rrjeti per telefonine celulare, e nga shume elektroshtepiake.
Nje efekt negativ, i vertetuar, nga valet elektromagnetike eshte rritja e temperatures se indeve biologjike te pershkuara, vecanerisht ato te pasura me uje.

 

Sheno nje term te ri
Nuk po gjen nje term te ri qe sipas teje duhet te ndodhet ne kete faqe, na dergo nje mail me pershkrimin e tij, nese do te jete i sakte do ta publikojme per te gjithe.

bottom of page