top of page
Ingegneri di turbine eoliche

EDUKIM AMBIENTAL, RESPEKT PER NATYREN, RICIKLIMI NJE INTERES PER TE GJITHE.

Sherbimet qe Meg ofron

Riciklimi, çfare eshte e perse sherben

Keshilla ekologjike ne ndihme te ambientit

Perse sherben impianti i seleksionimit dhe si funksionon. Cila eshte teknologjia e perdorur, si behet i mundur realizimi i tij.

Mbeturinat mund ti ndajme sipas materialit te tyre. Zbulo cilat jane materialet qe riciklohen.

Diferencimi i mbeturinave eshte shume efikas. Ndihmon ne mbrojtjen e ambientit dhe ne kursimin e burimeve natyrore. Me poshte sjellim disa shembuj qe tregojne rendesine e diferencimit.
 

PLASTIKEN

Me rekuperimin e 1.000 tonelata plastike (me sakte sasia e plastikes se prodhuar nga nje qytet i vogel) perfitohet kursimi i 3.500 tonelatave nafte, dmth ekuivalente e energjise se perdorur nga 20.000 frigorifer ne nje vit.

LETREN

Per te prodhuar nje tonelat leter te pare (virgjer) nevojiten 15 peme, 440.000 litra uje e 7.600 kwh energji elektrike. 
Ndersa  per prodhimin e nje tonelate leter te ricikluar mjaftojne 1.800 litra uje dhe 2.700 kwh energji elektrike.

QELQIN

Ne prodhimtarine e qelqit "te ri", per çdo 10% mbeturina qelqi te futura ne furra perfitohet nje kursim prej 2,55% energji, ekuivalent e me teper se 130 litra nafte te kursyer per çdo tonelat qelq te ricikluar i perdorur me pare.
Mendohet se industria e qelqit, fale grumbullimit te diferencuar, regjistron çdo vit nje kursim energjitik baraz me 400.000 tonelate nafte

bottom of page